How to stay motivated | Lattitude Blog

5:29 PM


Spring is almost here, but it doesn't mean that all of the work is done. Spring is the time when we want to take a brake into the sun and have a carefree weekend. This time Lattitude blog presents you 7 tips on How to stay motivated.

***


Pavasaris ir tikpat kā klāt, taču tas nenozīmē, ka visi darbi padarīti. Pavasaris - laiks, kad gribas ļauties saules stariem un bezrūpīgām nedēļas nogalēm. Šoreiz Lattitude blogs piedāvā Jums 7 padomus kā sevi motivēt.


1. When you need to get some work done, it is important to create a comfortable environment. Tidy up your room. Then there wont be any distractions.

1. Kad ir nepieciešams paveikt kādus darbus, tad pats galvenais noteikti ir radīt tādu vidi, kurā ir ērti strādāt. Sakārto istabu. Nebūs sīkumi, kuri varētu traucēt strādāt.2. Read inspiration stories. They might serve as a force to reach your goals. Reading these stories or going to lectures, where people share their experience might give you empowering feeling and a desire to get back to doing everything to reach your goals.

2. Lasi iedvesmojošus stāstus. Tas var kalpot kā dzinējspēks Tavu mērķu sasniegšanai.  Lasot šos stāstus, ejot uz lekcijām, kur cilvēki dalās ar savu pieredzi - tas viss var pēkšņi likt Tev sajust nepārvaramu vēlmi sākt strādāt par labu savu mērķu sasniegšanai.

3. Chose the task you want to finish, give it a bigger importance. Imagine what you want to accomplish and get from finishing this, it will push you into the direction of actually completing the task. Also picture the satisfaction you will get for a job done. :)

3. Izraugies to uzdevumu, ko vēlies paveikt un piešķir tam lielāku nozīmi. Iztēlojies, ko tu ar to vēlies panākt, lai tas varētu kalpot par dzinējspēku tam, lai Tu to patiešām paveiktu. Un iedomājies kāds gandarījums Tev būs par padarīto. :)4. Don't forget to reward yourself for a job well done. For example, stick a peace of paper with your weekly goals on a fridge or other place where it is easy to spot it. Also write down the reward you'll get for fulfilling weekly tasks - dinner at a sushi restaurant, new dress, ticket to cinema, etc.

4. Neaizmirsti sevi atalgot par labi padarītu darbu. Piemēram, piestiprini pie ledusskapja, sienas vai jebkura citā tev redzamākā vietā, lapu, uz kuras ir rakstīts, kas Tev ir šonedēļ jāpaveic. Apakšā uzraksti kāda balva Tev par to pienāksies - vakariņas sushi restorānā, jauna kleita, kinoteātra apmeklējums u.c.

5. If you have many tasks in your to-do list, then start with the easier ones. After finishing them you'll realize how quick and easy it was and it'll give you the motivation to deal with the important  stuff. You can do them all! :)

5. Ja tavā darbu sarakstā ir ierakstīti vairāki darbi, sāc ar vieglākajiem, ātrāk izdarāmajiem. Kad redzēsi, cik labi un veikli Tev veicas ar tiem - tā kalpos kā motivācija pievarēt arī tos lielos, jo Tu taču to vari. :)
6. Remind yourself of goals that you have reached. You tried and did everything you could to get results. If you could then, why couldn't you succeed now? Do you remember "DIY Happy Thoughts/Wishes Jar" we made, we put in straps of paper where to write down your wishes, or the achievements and happy thoughts during the year? Click here to see it. When you have lost motivation and feel empty, this DIY jar can remind you that you can do great. :)

6. Atgādini sev par saviem mērķiem, kuri jau ir panākti. Ja jau toreiz Tu centies un Tev izdevās, tad kāpēc, lai neizdotos tagad? Atceries mūsu "Do it yourself" burciņu, kurā ielikt lapiņas, uz kurām uzrakstītas tavas vēlmes vai Tevis paveiktais, Tavas priecīgās domas? Uzspied šeit, lai to apskatītu. Kad šķiet, ka nav spēka, motivācija zudusi, šiīs lapiņas Tev atgādinās, ka nē, Tu vari un kā vēl vari. :)

7. Don't be too strict. Everyone makes mistakes, and not everyone succeeds at the start. It is normal. It is a process. Enjoy the process of reaching goals and learn from it. Remember, it is not a "mistake" if you can learn from it and benefit in the future. 

7. Neesi pārāk bargs pret sevi. Ikviens mēdz kļūdīties, ikvienam var sākumā kaut kas neizdoties. Tas ir normāli. Tas ir process. Arī process ir jāizbauda, arī tas ceļš uz mērķa sasniegšanu ir jāizbauda. Atceries, kļūdas netiek skaitītas kā kļūdas, ja vien no katras Tu spēj ko jaunu iemācīties. ;)

***

P.S. Don't forget to leave a comment saying how you motivate yourself to work. 
And did these 7 advices helped you?
Have a great next week!


P.S. Neaizmirsti padalīties ar komentāru par to, kā tu motivē sevi darbam.

Un vai šie septiņi padomi Tev palīdzēja?
Lai lieliska nākamā nedēļa!


xoxo,

Andra Kreslina & Annija Sreitmane
Lattitude.lv - Fashion and Lifestyle blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram