DIY Pom-pom headband | Lattitude Blog

6:48 PMHi! Happy Easter everyone! :) Are you wondering how to make this simple and cute looking DIY? Then follow the steps we have written down below.

Čau! Priecīgas Lieldienas visiem! :) Vai Tevi interesē, kā pagatavot šo vienkāršo, bet jauko "dari pats" rotu? Tad seko līdzi norādēm, kuras ir zemāk.What you'll need/ Vajadzīgs:


  1. Cardboard / Kartons
  2. Pencil / Zīmulis
  3. Scissors / Šķēres
  4. Yarn / Dzija
  5. Headband / Matu stīpa
  6. Hot glue gun / Karstās līmes pistole1) Okay, first you'll need to draw a circle on your cardboard. We used a cup with a diameter of 9 cm and traced it around. Then in the middle draw a smaller circle (d=3cm). You need to cut out the doughnut like shape and also a little gap as in photo nr.1.

1) Vispirms tev vajadzēs uzzīmēt apli uz kartona. Mēs izmantojām 9cm platu krūzi, un apvilkām ar zīmuli tai apkārt. Vidū iezīmē mazāku aplīti (d=3cm). Tagad vajag izgriezt virtulim līdzīgo formu un arī mazu šķirbiņu kā bildē nr.1.


2) Now you should have the shape as seen in photo nr.1. use it to cut out the exactly same shape. You'll end up with two "doughnuts".

2) Tagad Tev vajadzētu būt vienam šablonam kā bildē nr.1. un, izmantojot to, izgriez arī otru tieši tādu pašu formu. Tagad Tev vajadzētu būt diviem virtuļveidīgiem kartona gabaliem.


3) Put two "doughnuts" on top of each other and tie the yarn around it as in photo nr.2.

3) Saliec kopā abus "virtuļus" un sāc tīt dziju ap tiem kā bildē nr.2.


4) Keep tying till you get quite thick "doughnut".

4) Turpini tīt dziju līdz "virtulis" kļūst diezgan resns.


5) Now the fun part begins. You have to take scissors and cut around the doughnut. Put scissors in between two cardboard shapes and cut around.

5) Tagad sākas jautrākā daļa. A šķērēm ir jāgriež dzija viscaur apkārt "virtulim". Ieliec šķēru galus starp abiem kartona gabaliem un uzmanīgi griez apkārt.


6) When you have cut around, then take a strap of yarn and put it between two card board shapes, tie around the pom pom you have made, make a knot. Once it is secured, you can take of the cardboard shapes.

6) Kad dzija ir sagriezta visapkārt, paņem pagarāku dzijas gabalu, ievieto starp abiem kartoniem tā, lai ar dziju vari apņemt apkārt pom-pom bumbai, savelc un sasien. Kad mezgls ir nostiprināts, tad vari ņemt nost kartona šablonus.


7) Now your pom pom is almost ready. Squeeze it little bit and trim it, so it looks round. :)

7) Tagad pom pom ir gandrīz gatavs. Nedaudz sabužini to un apgriez lieko dziju, lai tas izskatītos pavisam apaļš. :)


8) You can now make more pom-poms in different colours or sizes.

8) Tagad vari uztaisīt vēl pom-pom bumbulīšus citās krāsās vai izmēros.

9) Take the pom-poms and glue them to the headband you have chosen. It is your choice whether all pom-poms should be on one side or maybe all around the headband. Just have fun with it! :)

9) Tagad pielīmē sagatavotos bumbulīšus klāt matu stīpiņai, izmantojot karstās līmes pistoli. Tā ir tava izvēle, vai tos līmēsi vienā sānā vai visapkārt stīpiņai. Esi radošs! :)xoxo,
Andra Kreslina & Annija Sreitmane
www.lattitude.lv - Fashion & Lifestyle blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram