How to deal with stress | Lattitude Blog

9:24 PM
HELLO! This can be a very stressful time for everyone, especially students. Preparing for exams, getting your beach body ready or trying to fulfil your New Years resolutions? All of it can make you stressful, so we selected 8 tips that would help you to deal with stress.


ČAU! Šis laiks var būt stresa pilns ik vienam, it īpaši studentiem. Gatavojies eksāmeniem, mēģini iegūt savu pludmales figūru vai ceri piepildīt Jaunā gada apņemšanos? Tas viss var padarīt Tevi ļoti stresainu, tāpēc mēs atlasījām 8 padomus, kā atbrīvoties no stresa.
1. "Lazy day". Plan a "lazy day" each week. It will be a day when you do everything you want to at that moment. Sleep, watch TV series, try out new recipes, sing along your favourite songs, anything. It will help you to relax, reduce stress and that high blood pressure. Just chill!

1. "Slinkā diena". Ieplāno katru nedēļu savā plānotājā "slinko dienu". Dienu, kurā dari tieši to, ko tajā mirklī vēlies. Guli, skaties seriālus, filmas, izmēģini jaunas receptes, dziedi līdzi vecajiem gabaliem, jebko. Tas palīdzēs atslābināties, samazināt stresu un augsto asinsspiedienu.


2. Singing in the shower. Sing loud, like really loud when taking a shower. It seems funny but it can really cheer you up and do wonders like strengthen your immune system, lower blood pressure, reduce stress and simply will make you smile while you are trying to remember the song lyrics and you come up with your own version of the song. :)

2. Dziedāšana dušā. Kad dodies uz dušu, dziedi, skaļi dziedi. Šķiet smieklīgi, bet tas patiešām var būt gan uzjautrinoši, gan arī darīt tādus brīnumus kā nostiprināt tavu imunsistēmu, pazemināt asinsspiedienu, samazināt stresa līmeni un, jā, vienkārši likt tev pasmaidīt par to kā nevari atcerēties visus dziesmas vārdus, bet esi spējīga nākt klajā ar saviem, nevisai loģiskajiem. :)3. Oranges. Yes, the smell and the taste of an orange will boost your mood, therefore reduce the stress. Moreover, oranges are full of C vitamin and as shown in studies it reduces the physical and psychological effects of stress and helps to perform better in very stressful situations.

3. Apelsīni. Jā, apelsīnu garša un smarža var uzlabot garastāvokli, tāpēc arī samazināt stresu. Turklāt apelsīni ir pilni ar C vitamīnu, kas, kā rakstīts pētījumos, samazina fiziskos un psiholoģiskos stresa radītos efektus un palīdz, darbojoties stresa pilnās situācijās.4. Breathing. At very stressful moments a long, deep breath can reduce the tension. Inhale slowly, exhale slowly. It is important to breath the right way. Try breathing through your chest not belly. You can train the breathing at any time; all you have to do is to lay down, place your right hand right below your bellybutton but left hand on your chest. Close your eyes and breathe through the nose. If you are doing it right, then only your right hand should move a little bit when you are taking the breath.

4. Elpošana. Brīžos, kad izjūti stresu, lēna, pavisam lēna elpošana - lēna ieelpa un lēna izelpa var palīdzēt samazināt tā brīža saspringumu. Svarīga ir arī pareiza elpošana. Elpo nevis caur krūtīm, bet caur vēderu. Šādu pareizu elpošanu Tu vari sākt trenēt jau laikus, lai tad, kad nonāc saspringtā situācijā, Tu zini, ko darīt. Tātad, tas, kas Tev ir jādara - nogulies, uzliec savu labo roku uz vēdera, tieši zem savas nabas, bet kreiso roku uz krūtīm. Aizver acis un lēnām elpo caur degunu. Ja tev viss izdodas pareizi -  - tikai tavai labajai rokai būtu pavisam lēni un mierīgi jāpaceļas tajā brīdī, kad Tu ieelpo.

5. Good sleep is the answer to many problems. Not any kind of sleep, but the one when you go to bed as early as you can. It is important to get into a peaceful mood before you fall asleep. A cup of tea, a bath, good read, slow music can give you that. Try avoiding television and news before sleep, because they can increase your stress levels.

5. Pilnvērtīgs miegs ir atbilde uz daudziem jautājumiem. Bet nevis vienkārši miegs, bet pilnvērtīgs miegs. Ej gulēt, cik vien laicīgi tas ir iespējams. Pirms gulētiešanas ir svarīgi jau noskaņot sevi uz mierīgas nots. Tēja, silta vanna, laba grāmata, lēna mūzika. Noteikti izvairies no televīzijas un ziņām pirms miega. Ja ciet no stresa, tas var tikai pasliktināt situāciju.

6. Evaluate. In situations, when you feel very stressed you tend to overreact and exaggerate. At this point ask yourself a simple question "Will this matter a year from now?". You should know what to do with the answer.

6. Novērtē. Situācijās, kad izjūti stresu, bieži vien cilvēki mēdz pārspīlēt un uztvert visu saasinātāk nekā tas patiesībā ir. Šādās situācijās uzdod sev pavisam vienkāršu jautājumu "Vai pēc gada tam vēl būs nozīme?". Tev vajadztu zināt, ko darīt ar atbildi.7. No procrastinating. Devoting your time to new TV series or mindless snacking can only bring your stress levels up. Do everything you can today, so you don't have to stress about it the next day. Only the unfinished things will bug you. If you get them done now then you can carelessly spend some time for yourself.

7. Nē, darbu atlikšanai. Nododoties seriālu jaunajām sērijām, graužot cepumus, patiesībā tikai var paaugstināt stresu. Neatliec uz nākamo dienu, to, ko Tu vari izdarīt šodien. Nepadarītais ir tas, kas grauž. Labāk padari tagad un tad ar vēsu prātu, brīvam rokām nododies sevis lutināšanai.8. Cool down your head. Sometimes you need to organise your thoughts and choose the priorities. Take a walk, put your earphones in, select music and go wherever. At the same time you will discover new paths, which you can use for cycling in the summer. :)

8. Izvēdini galvu. Citreiz ir nepieciešams sakārtot domas, tā izvērtējot prioritātes. Ej pastaigā, uzliec mūziku, austiņas līdzi un vienkārši ej, kur acis rāda. Pie viena, varbūt atklāsi kādas jaunus ceļus, pa kuriem vasarā varēsi izbraukāties ar riteni. :)

xoxo,
Andra Kreslina & Annija Sreitmane
www.lattitude.lv - Fashion & Lifestyle blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram