Be your own Stylist | Lattitude Blog

6:54 PM

Hi! We hope that You are using the rainy days for something useful. Maybe it is too cold to go outside, but it is perfect for staying at home and generating new ideas. With this post we want to inspire You, to make You daydream and then fulfill a new idea. Try something new! Don't worry if You think of yourself as a not very artistic person, it is not an excuse. You can do it! Working in another sphere will help You improve Your skills and eventually it will let You "think outside of the box".

Hei! Mēs ceram, ka lietainās rudens dienas izmanto lietderīgi. Varbūt ir pārāk auksts, lai ietu ārā, toties var mājās radīt jaunas idejas. Ar šo rakstu šoreiz Mēs gribam Tevi iedvesmot, lai Tu ļaujies savam domu lidojumam un realizē kādu nepiepildītu ideju, izmēģini ko jaunu. Nekas, ja nedomā par sevi kā par māksliniecisku būtni, tā nav atruna. Tu vari! Darbojoties citā vidē, tas attīstīs arī Tavas līdzšinējās spējas, jo ļaus Tev domāt ārpus kastītes. 

One of our blog authors - Annija had her graduation at the end of June, she wanted to make this day even more special by creating a whole look for her - design of the dress, hairstyle, accessories and everything else - with the help of a team.
The other blog author - Andra was also a part of this event, she took care of capturing the best, most beautiful and the funniest moments of the day.

Jūnija mēneša izskaņā vienai no Lattitude Bloga autorēm Annijai bija izlaidums, šo īpašo dienu viņa vēlējās padarīt vēl īpašāku, ar komandas palīdzību radot sev veselu koptēlu - izfantazējot to kā būtu jāizskatās kleitai, frizūrai, kādi aksesuāri pievienojami un viss pārējais.
Arī otra Lattitude Bloga autore Andra piedalījās šajā pasākumā, iemūžinot labākos, skaistākos un smieklīgākos mirkļus fotogrāfijās.

This time we will tell You how to create a dress and inspire You to do various creative work. These activities help to free Your mind and serve as a kind of a meditation, for example, visiting nature, painting on canvas or altering a recipe to suit Your taste buds the best.

Šoreiz stāstīsim par to kā tapt kleitai, bet vēlamies Tevi iedvesmot uz visdažādākajiem radošajiem darbiem. Tie palīdz atslēgties prātam un var kalpot kā sava veida meditācija, piemēram, došanās pie dabas un gleznošana uz molberta, vai jau esošas receptes pārveidošana pa savam, lai palutinātu savas garšas kārpiņās.
STEP BY STEP / SOLI PA SOLIM:

1. What is your style? 
Which of the styles represent Your personality and lifestyle the best? Design your new dress in a style that You would normally wear. Then You will feel like yourself and radiate confidence.

1. Kāds ir tavs stils?
Kurš stils pastāsta vislabāk par Tevi, Tavu personību un dzīvesveidu? Veido savu jauno tērpu tādā stilā, kādā parasti ģērbies. Tā tu jutīsies ērti un savā ādā, varēsi savu tēlu pārliecinoši iznest.2. Go through the contents of your closet.
Pay attention to what sort of items You have and what could be added to Your wardrobe. Then You can be practical and create something that You don't have yet.

2. Izskati sava skapja klāstu. 
Izskati, kādi apģērba gabali tavā skapī jau ir, kas Tev trūkst, jo varbūt sākumā vari vairāk pievērsties tam, ar ko Tu, domājot praktiski, varētu papildināt savu garderobi.


3. Get inspired.
From fashion magazines, street style, internet, chunky fashion books or catwalk.

3. Iedvesmojies. 
No žurnāliem, no tā, ko redzi uz ielas, internetā, biezajās modes grāmatās, modes šovos.4. Be original.
While fulfilling the previous step also remember to be original. Let the inspiration lead You to something new, while improving your creative skills.

4. Esi oriģināla.
Realizējot iepriekšējo soli, atceries arī par šo. Lai iedvesmošanās kalpo tikai kā palīglīdzeklis tam, lai Tev palīdzētu stimulēt tavas radošās spējas.5. Figure out exactly what you want. 
If You suck at drawing, then don't worry. Visualize your idea by creating a collage on Your computer, phone or whatever, therefore You'll develop the idea You had further. At this moment Annija got help from artist Inese Brice, who drew the idea Annija told her. It is quite an interesting process when someone can draw the idea You have in mind just by hearing it.

5. Saproti, ko tieši Tu vēlies. 
Ja nemāki zīmēt, neuztraucies, lai tomēr izliktu savu ideju uz kādas virsmas, vari veidot arī kolāžas datorā, telefonā vai planšetē, tas arī palīdzēs attīstīt ideju. Annijai šajā brīdī pieslēdzās māksliniece Inese Brice, kura Annijas ideju uzzīmēja, kas patiesībā ir diezgan interesants process, jo vari saprast kā pēc Tevis stāstītā, ideju uztver kāds cits.6. Start with the simple things. 
Let Your fantasy grow gradually. You'll have your base idea and then some interesting details to compliment it. In this way You'll understand what suits You the best and what doesn't. Don't be afraid to experiment!

6. Sāc ar vienkāršām idejām. 
Ļauj savai fantāzijai attīstīties pakāpeniski. Sāc ar pamata ideju un lēnām savu jauno tērpu papildini ar interesantām detaļām. Tā arī Tev būs vieglāk saprast to, kuras no idejām pamatam piestāv un, kuras tomēr ne tik ļoti. Nebaidies eksperimentēt!
7. Focus on the details.
It is very important because some simple details sometimes can make the piece of clothing very special. By this we mean, for example, laces that create a story for the dress, and other elements of Your look - hairstyle, makeup, accessories and shoes.

7. Pievērs uzmanību detaļām. 
Tas ir ļoti svarīgi, jo tieši ar dažādu detaļu palīdzību Tu vari padarīt jauno tērpu īpašu. Šeit runa ir gan par tērpa detaļām, piemēram, mežģīnēm, kuras nobeidz stāstu, gan arī par koptēla detaļām - frizūru, meikapu, aksesuāriem un apaviem.8. Assistance.
Some help is very important when experimenting with Your style for the first time. For instance, when choosing a fabric for the dress. In our case Inese Brice helped to understand, which fabrics work together well and which ones will be the best for the chosen idea.

8. Palīgi. 
Tas bieži vien ir ļoti svarīgi, it īpaši, ja eksperimentē pirmo reizi. Piemēram, stadijā, kad ir jāiegādās audumi. Māksliniece Inese Brice palīdzēja saprast to, kā dažādi audumi savā starpā sadarbojas un ar kuriem var realizēt izdomāto ideju.9. When the dress is almost ready, the most exciting part begins - the fitting.
At this moment it is possible to add or remove something. It is the reason why You shouldn't be afraid of experimenting, during the fitting it is still possible to change many things. Find a balance between basic and avant-garde, follow Your feelings. We encourage You to go for crazy ideas, because it will make You fearless and ready for anything. In this phase start to think about potential accessories.

9. Kad tērps gandrīz gatavs, sāksies viens no interesantākajiem posmiem - laikošanās,
lai saprastu, kas vēl nepieciešams, vai kas tomēr tērpam nav vajadzīgs. Tāpēc nav jābaidās no dažādu ideju realizēšanas, jo vēl laikošanās posmā visu var gan pielikt, gan atņemt. Atrodi balansu starp vienkāršo un avangardu, plūsti uz vienu vai otru pusi pēc sajūtām. Mēs iesakām nebaidīties no trakām idejām, tas iemācīs vairāk draudzēties ar drosmi un būt gatavai jebkam. Šajā posmā vari apsvērt potenciālos aksesuārus.10. The finale. 
To finally present Your new look is a brave step, which requires confidence. The compliments You receive will motivate You. Be proud of yourself while showing Your dress and the most important accessory of all - Your confidence. Now You know what suits You, be happy about it.

10. Noslēgums. 
Iznest savu jauno tērpu būs drosmīgs solis. Citu labie vārdi motivēs Tevi vēl nebijušām radošām izdarībām. Iznes savu tērpu ar pārliecinātību, tas ir viens no svarīgākajiem aksesuāriem. Tev jājūtas lepnai, ka esi to radījusi. Tagad esi uzzinājusi tik daudz par to, kas Tev piestāv un vari priecāties par to.
Special thanks to those who were a part of this process.

Inese Brice for shaping the idea of the dress, giving advice and the diligent hands.

Dace Kļaviņa for the wonderful makeup and hairstyle.

Anete Stikute for the beautiful Henna.

Andra Krēsliņa for the photos, as always.

Roberts Dūdiņš for the awesome banner.
Īpašs paldies vēlreiz tiem, kuri  piedalījās procesā.

Inese Bricei par palīdzēšanu ideju realizēšanā, ieteikumu sniegšanā un ātrajām un darbīgajām rokām.

Dace Kļaviņai par lielisko grimmu un matu sakārtojumu.

Anete Stikutei par mākslas darbu uz rokas.

Andrai Krēsliņai par bildēm, kā jau vienmēr.

Robertam Dūdiņam par lielisko banneri.


xoxo,
Annija Šreitmane & Andra Krēsliņa
www.lattitude.lv - Fashion & Lifestyle Blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram