30 days happiness challenge | Lattitude blog

5:30 PMHi! We are starting february with 30 days of happiness challenge . We will post photos on instagram frequently while doing this challenge. It is simple. Each day of the month pick a to do one thing that makes you happy. It could be practical, like, preparing your favourite food, or more for your personality, for example, don't complain all day. Take a photo of it and share it with us using #30dayslattitude.


Čau! Mēs sāksim februāri ar 30 dienu "happiness" izaicinājumu. Mēs regulāri publicēsim foto ar mūsu veikumu instagram. Tas ir vienkārši. Katru mēneša dienu izvēlies izdarīt vienu lietu, kas tevi dara laimīgu! Tas var būt kaut kas praktisks kā pagatavot savu mīļāko ēdienu vai kaut kas priekš savas personības, piemēram, visu dienu nesūdzēties. Iemūžini to bildē un padalies arī ar mums, lietojot #30dayslattitude.


Here are our "happiness" ideas:
 1. Meditate for 15 minutes
 2. No-complaint day
 3. Write down 3 of your goals in 2016
 4. Read a chapter of an interesting book
 5. Clean out your closet
 6. Go for a walk and sort your thoughts
 7. Write a journal for 20 minutes
 8. Take a happy selfie
 9. Play a board game
 10. Give someone a compliment
 11. Learn a new recipe
 12. Smile even if you are not feeling it
 13. Buy something you like
 14. Get a manicure
 15. Change a hairstyle
 16. Go to your favourite restaurant
 17. Write down 10 things you do well
 18. Plan something (holiday, event, etc.)
 19. Write down 10 things you are grateful for
 20. Visit a new place (city, museum, park, etc.)
 21. Take the first step to your goal
 22. Quality time for yourself 
 23. Make art - coloring book, drawing, painting, collage
 24. Exercise your body
 25. Go to a free concert
 26. Sing karaoke
 27. Complete a project you haven't finished
 28. Take a powernap
 29. Mismatch your socks on purpose
 30. Learn the meaning of a new word

Šeit ir mūsu 30 "laimīgās" idejas:

 1. Medītē 15 minūtes
 2. Diena bez sūdzēšanās/aizbildinājumiem
 3. Saraksti 3 mērķus 2016.gadam
 4. Izlasi nodaļu interesantā grāmatā
 5. Iztīri savu drēbju skapi
 6. Izej pastaigāties un sasķiro savas domas
 7. Raksti dienasgrāmatu 20 minūtes
 8. Uzņem priecīgu selfiju
 9. Uzspēlē kādu galda spēli
 10. Izsaki kādam komplimentu
 11. Iemācies jaunu recepti
 12. Smaidi pat, ja tā nejūties
 13. Nopērc sev kaut ko patīkamu
 14. Uztaisi manikīru
 15. Nomaini frizūru
 16. Aizej uz savu mīļāko restorānu
 17. Uzraksti 10 lietas, kas tev padodās
 18. Izplāno kaut ko (brīvdienas, pasākumu, utml.)
 19. Uzraksti 10 lietas, par ko esi pateicīgs
 20. Apciemo jaunu vietu (pilsēta, muzejs, parks, utml.)
 21. Izdari pirmo soli pretī kādam savam mērķim
 22. Laiks priekš sevis
 23. Radi mākslu - krāsojamā grāmata, zīmējums, glezna, kolāža
 24. Trenē ķermeni
 25. Aizej uz bezmaksas koncertu
 26. Dziedi karaoke
 27. Pabeidz projektu, ko esi iesācis
 28. Uztaisi powernapu
 29. Speciāli uzvelc dažādas zeķes
 30. Iemācies nozīmi jaunam vārdamP.S. Since February has only 29 days, you can start the challenge already today!!! // P.S.Tā kā februārī ir tikai 29 dienas, tad sāc izaicinājumu jau šodien!!!

Post a picture on Instagram with a hashtag #30dayslattitude and we will follow your progress! :) // Ieposto Instagram bildi ar birku #30dayslattitude un mēs sekosim līdzi tavam progresam! :)


xoxo,
Andra Marta Krēsliņa & Annija Šreitmane
www.lattitude.lv - Fashion & Lifestyle blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram