Lattitude #30dayhappiness | Lattitude blog

8:25 PM
Hey! February was almost like all the other months, but a little bit more joyful because we did the 30 day Happiness challenge very diligently.  If you click on the link, you can read all the ideas we had for this challenge. We are going to show few of our happiest moment of this month, too. Enjoy!

Čau! Februāris bija gandrīz tāds pats kā visi citi mēneši, tikai nedaudz priecīgāks, tādēļ ka mēs cītīgi pildījām mēneša sākumā iesākto izacinājumu - 30 day Happiness challenge. Uzklikšķinot uz linka, vari izlasīt visas mūsu izacinājuma idejas. Pie reizes mēs vēlamies parādīt arī pāris savus priecīgos šī mēneša brīžus. Priekā!
 

1. Visit a new place

We put our warm clothes on and went to Pokaiņi forest. It was a sunny and perfect day for a latvian celebration - Meteņi event held by "Mandalu Pasaule". Excursion around Pokaiņi forest, meditation under a big tree, creative workshops, soup made on a bonfire, warm tea and more.

1. Apciemo kādu jaunu vietu
Uzģērbām silto drēbju kārtu un devāmies uz Pokaiņu mežu. Mandalu Pasaules vadītajam Pavasara sagaidīšanas notikumam, par godu Meteņiem - diena bija kā radīta, spīdēja silta saulīte. Ekskursija pa Pokaiņu mežu, meditācija pie lielā koka, radošās darbnīcas, ārā, uz lielā katla vārīta sātīga zupa, silta tēja un daudz kas cits.
2. Go to your favourite restaurant
I suggest to the restaurant Meals bar, which is located in very centre of Riga. Wonderful taste, interesting serving style, nice service, lovely atmosphere, and a happy tummy. I recommend to taste on of the world's (yes, for sure, world's) tastiest desert - Siera Dieva Sieva (which would mean - Wife of Cheese God, yes, dishes here have very original names).

2. Dodies uz savu mīļāko restorānu
Noteikti ieteiktu doties uz Meals bar tepat Rīgas centrā. Brīnumaina garša, interesants pasniegšanas veids, laipna apkalpošana, jauka atmosfēra, puncis un garšu kārpiņas tika ļoti palutinātas. Ieteiktu nobaudīt vienu no garšīgākajiem saldajiem pasaulē (jā, noteikti pasaulē) -Siera Dieva Sieva. (Jā, un šeit pasniegtajiem ēdieniem tiek piedēvēti visai oriģināli nosaukumi).
3. Take a roadtrip
We drove to the Mežotne Castle for the first time. We chose the shortest road as it seemed in the map, but it turned out to be the slowest and dirtiest road for our car. Anyway, we had a nice trip around Latvia, seeing new places,  and a reason to check the maps closer the next time. :D

3. Dodies izbraukumā
Braucām uz Mežotnes pili pirmo reizi. Kartē izvēlējāmies īsāko ceļu, kas beigās izrādījās pats lēnākais braukšanai un netīrākais ceļš mašīnai, bet tik un tā, izbrauciens pa Latviju, jaunas vietas, un iemesls kārtīgāk izpētīt kartē iezīmētos ceļus. :D

4. Go for a walk
We went for a walk in Ventspils Seaside Park till we reached the sea. Warm sun, spring everywhere. In the park we found some funny looking gym's exercise machines that helps to train muscles after long winter and Christmas meals.

4. Dodies pastaigā
Devāmies pastaigā pa Ventspils Piejūras parku līdz jūrai. Silta saulīte, pavasaris gaisā. Parkā atradām dažādus, neparastus sporta zāles gabarītus, ar kuru palīdzību uztrenēt savus muskuļus pēc garās un lielās ziemas un Ziemassvētku ēšanas.5. Play a new game
Well, woah. What a game! It is so interesting to learn rules of a new game and get lost track of time. We played this business oriented game for 3h hours with some friends. We had lots of fun and it was so much worth it! Also that day I got a cool manicure so my smile was two times bigger than usual. :)

5. Spēlē jaunu spēli
Ak, vai. Kas par spēli! Ir tik interesanti iemācīties noteikumus kādai jaunai spēlei un pilnīgi zaudēt laika izjūtu. Mēs spēlējām šo biznesa galda spēli kopā ar pāris draugiem veselas 3 stundas. Jautrība sta augstu vilni un spēlē pavadītais laiks bija tā vērts! Kā arī tajā dienā es tiku pie stilīga manikīra un mans smaids bija div tik lielāks nekā parasti. :)
6. Pick up a hobby
I finally made myself to practice my drawing skills. Last time I was doing it seriously was 4 years ago, after few scary and bewildering moments, holding a pencil started to feel comfortable. The more I drew, the happier I become. It might not be my best work of all, but one afternoon like this made me incredibly happy.

6. Pieķeries saviem hobijiem
Es beidzot liku sev patrenēties zīmēšanā. Pavisam nopietni ar to nodarbojos pirms 4 gadiem, bet pēc pāris biedējošiem un apmulsuma pilniem brīžiem, turēt rokās zīmuli likās pavisam ērti. Jo vairāk es zīmēju, jo priecīgāka es kļuvu. Šis iespējams nav mans labākais darbs no visiem, bet šī jaukā pēcpusdiena padarīja mani neizsakāmi laimīgu.7. Go on an adventure
Call your friends and go on an adventure. What we did here was a spontaneous night hike in Cesis. We went there with the last train, walked around 25 kilometrs till a place called Āraiši and then returned home. When arriving in Riga sun was setting and we took this happy photo of most active hikers.

7. Dodies piedzīvojumā
Piezvani draugiem un dodies piedzīvojumu meklējumos. Šoreiz mēs ar draugiem devāmies spontānā nakts pārgājienā uz Cēsīm. Mēs tur nokļuvām ar pēdējo vilcienu, nostaigājām 25 kilometrus līdz vietai - Āraiši, un tad devāmies mājup. Kad ieradāmies Rīgā, ausa saulīte un mēs uzņēmām šo priecīgo bildi ar visaktīvākajiem ceļojuma biedriem.
8. Take a happy selfie
And smile because there is always a reason to be happy about! ^^

8. Nobildē priecīgu pašiņbildi
Un smaidi, jo vienmēr ir kāds iemesls, kura dēļ ir vērts pasmaidīt! ^^


P.S. How was your february? // Kā Tev gāja februārī?


xoxo,
Andra Marta Krēsliņa & Annija Šreitmane
www.lattitude.lv - Fashion & Lifestyle blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram