Rocket Bean Roastery | Lattitude Blog

3:15 PM


We're mixing it up a little bit this week. While making this post I had the pleasure of working with Linda Liepiņa and I've got to say that she has taken some amazing photos. Be sure to check out her Facebook page Linda by Linda Photography and keep your eyes peeled for future collaborations with her! 
Coffee, great atmosphere, Quality with a capital Q, interior, details, great service, vastness, ethnic elements ... if that's what you're looking for, Rocked Bean Roastery or "Grauzdētava" on Miera street 29/31 is just the place for you!

Laiks nelielām pārmaiņām. Veidojot šo rakstu, man bija tas prieks sadarboties ar Lindu Liepiņu un jāsaka, ka viņai  ir izdevies uzņemt daudz brīnišķīgu foto. Noteikti iegriezies viņas Facebook lapā Linda by Linda Photography un uzmanīgi sekojiet līdzi turpmākajiem rakstiem ar Lindas līdzdalību!  Kafija, lieliska atmosfēra, Kvalitāte, tik tiešām ar lielo K burtu, interjers, detaļas, lieliska apkalpošana, plašums, latviski elementi ... ja tas ir tas ko meklējat, tad Rocket Bean Roastery jeb Grauzdētava Miera ielā 29/31 ir īstā vieta Jums.


Step right in, grab a coffee and continue your day, but if you want to enjoy a cup of coffee, a meal or a tasty elderflower drink right then and there, at least during your first visit here your attention will be drawn towards both the coffee and the interior, but the coffee will leave more of an impression on your taste buds.

Tu droši vari te ienākt, paķert kafiju un skriet tālākās gaitās, bet, ja tomēr vēlies pabaudīt kādu kafijas tasi, maltīti vai garšīgu plūškoka dzērienu uz vietas, tad vismaz pirmajā šīs kafejnīcas apmeklēšanas reizē tavu uzmanību tikpat ļoti kā kafija, aizraus arī interjers, kafija gan vairāk apburs tavas garšas kārpiņas.


What is interesting is the fact that in it's "previous life" this place was a sock factory and it seems that it's spirit has carried over in the exposed brick walls, the big, wide windows, old heaters and the massive columns.

Interesanti ir tas, ka iepriekšējā dzīvē telpas pildījušas zeķu rūpnīcas funkcijas, un šķiet tā elpa no citiem laikiem ir sajūtama ķieģeļu sienas motīvos, lielajos, plašajos logos, vecajos radiatoros un masīvajās kolonās.
The interior contains so many different details - the oldish white and yellow bricks in the walls, ceiling and columns, the feeling that all of the coffee pots of various shapes, colours, curves and spouts are still there from when the place was still a sock factory. The lights that hang from the ceiling and everywhere else seems alive, because you just get the feeling that it might just be possible to see the electric chemistry and the members of electricity's family through the crystal castles of the light bulbs. And the elements of Latvian ethnic culture - the ancient Latvian symbols of power made out of wood and even the flag, the red-white-red flag.

Interjers sevī slēpj tik daudz detaļas - vecīgie baltie un dzeltenie ķieģeļi pie sienām, griestiem un kolonās, sajūta, ka pat visas dažādo izliekumu, formu, krāsu, snīpju kafijas kanniņas ir palikušas vēl no zeķu rūpnīcas laikiem. Lampiņas, kuras karājas gan pie griestiem, gan visur citur, šķiet dzīvas, jo tāda sajūta, ka cauri spuldzei vari ieraudzīt elektrisko ķīmiju vai elektrības ģimenes rosību savā stiklotajā miteklī. Un latviskie elementi - no koka izgatavotās latviešu spēka zīmes un pat karogs, liels sarkanbaltsarkanais karogs.And then there's the door to the backyard, a photo cannot capture the feeling you get while actually there. It felt to me like if I walked through the door I'd end up in a completely different corner of the world, in Tuscany or a similar region by a tiny house occupied by an old gentleman whose life consist only of coffee, but even thou he lives in a humble house, 10 feet from it begins his pride and wealth - a plantation of coffee beans. However, it is true that "Grauzdētava" does not really get it's coffee from Italy, they get it from Panama, Columbia, Kenya, Burundi and Tanzania. 

Un tad ir durvis uz pagalmu, fotogrāfijā nevar noķert to kā tas izjūtas dzīvē. Man bija sajūta, ka, ja iziešu tur ārā, nokļūšu citā Pasaules vietā, Toskānā vai kādā citā reģionā pie mazas mājiņās, kurā dzīvo vecs onkulītis, kura dzīve ir kafija, kurš dzīvo necilā mājiņā, bet 10 soļus no tās ir viņa prieks, lepnums un bagātība - kafijas pupiņu plantācijas. Tiesa, Grauzdētavā kafija no Itālijas netiek vesta, bet gan no Panamas, Kolumbijas, Kenijas, Burundijas un Tanzānijas.
More detailed information about the coffee that's available at Rocket Bean, it's story, origin and harvesting, the correct way of making coffee, Rocket Bean coffee school, the types of coffee you can buy and taste while there, as well as some other stuff you can find at www.rocketbean.lv

Sīkāku informāciju par kafijas, ko varam dzert iekš Rocket Bean, stāstu, mājām un ieguvi, kafijas pareizas pagatavošanas instrukcijas, Rocket Bean kafijas skolu, to, kādas kafijas vari nopirkt pie reizes, kad dodies iemalkot kafiju tur, un citām lietām vari izlasīt mājaslapā www.rocketbean.lv

Photos/Foto - Linda Liepiņa (Linda by Linda Photography)
Paldies Lindai par lielisko sadarbību! :)

xoxo,
Annija Šreitmane & Linda Liepiņa
www.lattitude.lv - Fashion and Lifestyle Blog
Lattitude Blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram