Things to do alone | Lattitude Blog

7:54 PM


You need to be your own friend, you need to be able to entertain yourself, you have to remember to love yourself first. To do that, you first need to get to know yourself better and learn to enjoy the company of yourself. This is not about behavioral problems, it is simply about being in harmony with yourself, sometimes getting away from work, your family, friends and colleagues. Let yourself clear your mind and after that get back to work with a lot more energy, you might even notice that you get into fewer arguments with your loved ones.

Ir jāprot būt arī sevis paša draugam, jāprot sevi izklaidēt un vienmēr jāatceras tas, ka sākumā ir jāsāk ar sevi, jāiemīl sevi. Lai to izdarītu, jāiepazīst sevi, taču, lai iepazītu sevi - jāprot pašam sev sastādīt kompāniju. Runa nav par personības dubultošanos, bet vienkārši būšanu mierā ar sevi, ļaušanos izrauties no darbiem, būšanu ģimenes, draugu, kolēģu ielenkumā. Ļaut sev sakārtot domas, lai ar jaunu sparu mestos darbos un mazāk izdotos pakašķēties ar tuvajiem.1. VISIT A NEW PLACE. 
For example, a new city/town. It will be a challenge for you. Plan your trip beforehand and include the most interesting objects you want to see. You don't know what surprises might await you!

1. DODIES UZ KĀDU JAUNU VIETU. 
Piemēram, jaunu pilsētu. Tas būs izaicinājums Tev. Pirms tam izplāno mājās maršrutu ar Tev interesējošiem apskates puktiem un aidā. Tu vēl nezini kādi pārsteigumi Tevi tur var sagaidīt!2. RANDOM STRANGERS. Try sitting on the terrace of that same old cozy café in the centre of the town that you like so much and looking at random strangers. Let your brain relax. Analyze. It is an interesting process, sometimes really funny, but always very entertaining.

2. GARĀMGĀJĒJI. Vari doties uz to pašu mazo kafejnīciņu, kurai ir āra terase pilsētas vidū vai iepirkšanās centrā uz soliņa, un pēti garāmgājējus. Tā būs kā atslodze smadzenēm un prātam. Analizē. Interesants process, dažreiz smieklīgs, galvenokārt izklaidējošs.

3. TAKE YOURSELF OUT FOR DINNER.
Or breakfast or lunch. There are so many cozy cafés around. Just bring a book, get aromatic tea, that cheesecake you really love, instead of glaring at your mobile phone all day long.

3. AIZVED SEVI VAKARIŅĀS. Vai brokastīs vai pusdienās. Ir tik daudz dažādu mazu kafejnīcu, paķer līdzi kādu lasāmvielu. Šajā reizē mēģini visas savas maņas nodot grāmatas lasīšanai, aromātiskajai tējai un, piemēram, saldai siera kūkai, nevis viedtālrunī lejuplādētajām aplikācijām.

4. FINISH WHAT YOU HAVE STARTED. Didn't have time to finish that thing you have been working on? Now is the best time.

4. NOVED LĪDZ GALAM IESĀKTO. Pirms kāda laika sāki veidot kādu darbiņu, kuru tā arī nepabeidzi? Nu ir īstais laiks.

5. CHALLENGE YOUR MIND. Grab a cup of coffee and solve a crossword puzzle, a sudoku. Move around that grey matter in your brain. Learn something new.

5. IZAICINI SAVU PRĀTU. Paņem kafijas pauzi un izpildi kādu krustvārdu vai sudoku mīklu. Pakustini savas pelēkās šūnas. Iemācies kaut ko jaunu.

6. WRITE A DIARY. Create a little notepad, where you write down your emotions, impressions, thoughts, achievements, problems. Instead of keeping a diary you can also write on little pieces of paper that you keep in some sort of a container. Write about things that make you happy, even the smallest details of your day. Then on a grumpy day you can take your notes one by one and realize that there is a lot to be happy about and that even the tiniest of things are worth enjoying.

6. SĀC RAKSTĪT DIENASGRĀMATU. Iekārto blociņu, kurā izliec savas sajūtas, iespaidus, domas, sasniegumus, problēmas. Vari arī šo blociņu padarīt par mazām lapiņām, kurās ieraksti lietas, kuras konkrētajā dienā likušas Tev justies labi un pasmaidīt, pat sīkumus. Vēlāk, drūmā dienā pārlasot, tas liks Tev saprast, ka arī mazie notikumi ir tie, par kuriem ir vērts priecāties un tos izbaudīt.

7. BE FRIENDS WITH NATURE. Go outside, turn off the music and listen to the nature. Birds singing, the wind, a spring flowing. Close your eyes and listen. Go to the seaside to watch the sunset. Feed your eyes and clean your mind. Feel the peace.

7. DRAUDZĒJIES AR DABU. Dodies dabā, izslēdz mūziku austiņās un ieklausies. Putnu dziesmas, vējš, strautiņš. Aizver acis, ieklausies. Dodies pie jūras noķert saulrietu. Pabaro acis un sakārto domas. Izjūti mieru.8. TAKE A BATH. Turn on some relaxing music, add some bath bubbles, bath salt, aromatic candles or whatever. Even turn off your phone so no one can disturb you. After the bath you could drink some warm peppermint tea, you will feel a lot less stressed than before.

8. VANNA. Ieslēdz nomierinošu mūziku, ielej vannā vannas putas, vannas sāli, ieliec smaržīgo vannas bumbu, izslēdz telefonam skaņu, lai neviens Tevi nevarētu iztraucēt. Pēc vannas vari iedzert arī nomierinošu un siltu piparmētru tēju.

9. GUILTY PLEASURES IN THE KITCHEN.
Find a recipe you have never tried, don't be lazy and pamper yourself a little bit. Maybe the outcome will not look as good as in the cookbook (let's be honest - it rarely does), but don't worry nobody is watching. Learn to not give up. Next time it will look even better!

9. IZVIRTĪBAS VIRTUVĒ. 
Atrodi jaunu recepti un izaicini sevi, palutini savas garšas kārpiņas. Ja nu gadījumā sanāks ne gluži kā bildē no pavārgrāmatas, neraizējies, neviens taču neskatās. Nepadodies! Mēģini vēlreiz un, ja Tu gribēsi, Mēs ticam, ka Tev izdosies.

10. WORK OUT. 
Try out new exercises - www.youtube.com is a place full of ideas, for sure you will find something that suits your mood and needs - warm up exercises before running, yoga, pilates and many more.

10. SPORTO.
Izmēģini jaunus vingrojumus - www.youtube.com ir ļoti daudz dažādu video, noteikti varēsi atrast ko savai tā brīža gaumei un vajadzībai - iesildošus vingrojumus pirms skriešanas, jogas vai pilašu vingrojumus un daudzus citus.xoxo,
Annija Šreitmane & Andra Marta Krēsliņa
www.lattitude.lv - Fashion and Lifestyle Blog

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Instagram